"Their children"

แปลว่า:ลูกของพวกเขา

May 25, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/panita838728

Children แปลว่า ลูก หรือ

May 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Joe340356

ผิดเป่า

July 17, 2019

https://www.duolingo.com/profile/wittie5

Crazy

October 15, 2019

https://www.duolingo.com/profile/PiyaratBue1

ผิดแล้วคะ กรุณาช่วยตรวจสอบให้ดีๆ ด้วย

November 1, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย