"Their children"

แปลว่า:ลูกของพวกเขา

May 25, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pa_pa_pariya

เราตอบว่า​ "ลูกๆของพวกเขา" ถูกอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Joe340356

ไม่น่าใช่นะ


https://www.duolingo.com/profile/Joe340356

ผิดเป่า


https://www.duolingo.com/profile/PiyaratBue1

ผิดแล้วคะ กรุณาช่วยตรวจสอบให้ดีๆ ด้วย


https://www.duolingo.com/profile/OmutIct

งง ตรง child บางทีก็เป็นลูก บางทีเป็นเด็ก


https://www.duolingo.com/profile/bowee6

ไม่ใช่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย