https://www.duolingo.com/Holli67

Jag behöver hjälp med prepositioner

Vilken mening är riktig?

  • Carl Gustaf är kung av Sverige
  • Carl Gustaf är kung till Sverige

Jag tyckte, att det skulle vara "till", men min textbok påstår, att det måste vara "av". Eller är båda meningar riktiga?

Tack för hjälpen!

May 30, 2019

4 Comments


https://www.duolingo.com/devalanteriel

It's av - till isn't grammatical here.

May 30, 2019

https://www.duolingo.com/Gunnar388832

It is because "av" can be used to form genitive (in the same way as its English relative "of"). Another way to write the same sentence would be "Carl Gustaf är Sveriges kung.

May 30, 2019

https://www.duolingo.com/devalanteriel

I would really recommend not giving that advice. Swedish doesn't use the preposition av for the genitive, with the objective genitive being an exception. In han är kung av Sverige, the av denotes origin, not possessive.

May 30, 2019

https://www.duolingo.com/Zmrzlina

I might add to devalanteriel's comment that it's more common to ask "Vilken meaning är rätt?" (Which sentence is [the] right [one]?)

While "riktig", can occasionally carry the meaning of "correct", it's much more commonly meaning "real" as in not imaginative.

June 1, 2019
Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.