"เขากินอาหาร"

แปลว่า:He eats food.

May 30, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JayKitti1

He eats meal ไม่ได้หรอ


https://www.duolingo.com/profile/Beam401759

ควรเป็น "eat/have a meal" ไม่ใช่ "eat/have meal" ซึ่ง eatหรือhave a meal ความหมายเดียวกัน


https://www.duolingo.com/profile/Zinbat

ทำไมเราใช้meal ไม่ได้ล่ะครับ มันเหมือนกันไม่ใช่เหรอ


https://www.duolingo.com/profile/h5kS6

ไม่ต้องใช้ the หรอ


https://www.duolingo.com/profile/Tong01

มันไม่ได้ใช้ได้เหมือนกันหรอ


https://www.duolingo.com/profile/RitMedia

อาวคำซ้ำ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย