"เขากินอาหาร"

แปลว่า:He eats food.

May 30, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JayKitti1

He eats meal ไม่ได้หรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย