"We will watch out."

แปลว่า:พวกเราจะระวัง

May 31, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Chin902518

จับเสียงไม่ติด


https://www.duolingo.com/profile/KittaaCoo

เขียนถูกต้อง​ป่าว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย