"When I was thirteen I fell in love with a girl for the first time."

แปลว่า:เมื่อตอนฉันสิบสามผมตกหลุมรักผู้หญิงเป็นครั้งแรก

June 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

จะฉันหรือผมเอาสักอย่างอ่านแล้วมึนมาก


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

a girl เด็กผู้หญิง ไม่ใช่ Woman

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย