"โครงร่าง"

แปลว่า:The profile

June 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/6evx7

Outline มาจากไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย