"Έχω την άδεια μου από τον Οκτώβριο."

Μετάφραση:I have had my permit since October.

πριν από 4 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/marga0869

i have taken my leave since october ( take, get, be on leave)

πριν από 4 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.