"Έχω την άδεια μου από τον Οκτώβριο."

Μετάφραση:I have had my permit since October.

June 4, 2014

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/profile/marga0869

i have taken my leave since october ( take, get, be on leave)

June 4, 2014
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.