"Where do we begin?"

แปลว่า:พวกเราเริ่มที่ไหน

June 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tonhom16

น หายค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย