"I work from May to October."

แปลว่า:ฉันทำงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

June 3, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Fern403484

ให้พิมพ์ไทยเองยังไวกว่าเถอะ กว่าจะกดได้ตาลายหมด5555

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย