"I am sorry, Andrea."

แปลว่า:ฉันเสียใจแอนเดรีย

June 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AlexanderD67989

จะบ้าหรอ? อยู่ๆเอาชื่อใครไม่รู้มาให้เขียนเนี่ยน่ะ?


https://www.duolingo.com/profile/RungarunSr1

ผิดเพราะเว้นวรรคอีกละ


https://www.duolingo.com/profile/UZii17

ปัญญาอ่อนเกิน ไอ้สัจ ใครไม่ผิดข้อนี้กรุให้ 500 เลย


https://www.duolingo.com/profile/Englishxb

ใช่ค่ะ555เรางงเลย


https://www.duolingo.com/profile/Sojoo8

อ้าว นี้เราผิดเพราะเว้นวรรคเหรอ;-;


https://www.duolingo.com/profile/ploypolyyy

fuck name bitch!!!!!!!!


https://www.duolingo.com/profile/iamkartoonner

ขอสระอีหน่อย!!!!!!!!!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย