"I have fish."

แปลว่า:ฉันมีปลา

June 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RitMedia

Fish เป็นนามนับไม่ได้เหรอ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย