"I would have been there with him."

แปลว่า:ฉันคงจะได้อยู่ที่นั่นกับเขา

June 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mynameisbo17

ตอบถูกก็อใไม่ถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย