"You have my love."

แปลว่า:คุณมีรักของฉัน

June 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

คุณมีความรักของฉัน ผิดซะงั้น คุณมีรักของฉัน มันห้วนไปไหม


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

Abstract noun "Love = ความรัก"

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย