"ม้าดื่มนม"

แปลว่า:The horse drinks milk.

June 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JayKitti1

ทำไม The elephant drinks the milk ถูกละ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย