"Will you write it?"

แปลว่า:คุณจะเขียนมันไหม

June 7, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

คุณจะเขียนมันหรอ ได้ไหม55

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย