"เขาชอบคุณ"

แปลว่า:He likes you.

June 10, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mukky26

ไรว่ะ ใส่ s เฉยเลย


https://www.duolingo.com/profile/Paderak

He likes you not me. เติม s เพราะประทานเป็น เอกพจน์ ที่ไม่ใช่ you , I

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย