"The boy wears glasses."

แปลว่า:เด็กผู้ชายสวมแว่นตา

June 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ComEnInTec

เด็ก​ผู้ชาย​สวมแว่น!! ไม่ผิดโว้ยยย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย