1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เขาทำงานเป็นยาม"

"เขาทำงานเป็นยาม"

แปลว่า:He works as a guard.

June 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

ทำไมต้องมีคำว่า as ช่วยอธิบายหน่อย

Learn English in just 5 minutes a day. For free.