https://www.duolingo.com/profile/Trung_Nghia99

Vấn đề về BOT

Hôm qua mình có gửi báo cáo cho Duolingo về vấn đề bot nhận được phản hồi như sau

  • Thanks for reporting this to us. I'm looking at the forum now and I will take proper actions against all bot accounts there. Our team is also aware of this issue and looking into permanent solutions to prevent this behavior.

I apologize for any inconvenience caused.

Tạm dịch bằng GG như sau:

  • Cảm ơn báo cáo này cho chúng tôi. Tôi đang xem diễn đàn bây giờ và tôi sẽ có hành động phù hợp với tất cả các tài khoản bot ở đó. Nhóm của chúng tôi cũng nhận thức được vấn đề này và xem xét các giải pháp lâu dài để ngăn chặn hành vi này.

Tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra. Mình hi vọng sẽ sớm giải quyết tình trạng này!

June 12, 2019

115 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HoangSinh5

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/Someone1611

Bạn đã bị block tự động bởi someone1611


https://www.duolingo.com/profile/DngNguyn2388

sao bạn cứ thỉnh thoảng là bị block


https://www.duolingo.com/profile/uaawowddim

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/-Imyourdaddy-

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/Someone1611

Người thường mà cứ nói như bot ấy, đồ phản bội


https://www.duolingo.com/profile/-Imyourdaddy-

Cậu ơi, nick tui bị con bot hack đấy:)))


https://www.duolingo.com/profile/Someone1611

À sorry bạn nhé


https://www.duolingo.com/profile/Someone1611

Này, đừng xóa bài này, mình cũng gửi mail cho duolingo rồi, nhưng ko có trả lời. Chỉ cần block thằng bot test và bot-news-duo thôi, ko quan tâm đến chúng


https://www.duolingo.com/profile/Trung_Nghia99

Sao bạn tìm được bài viết này?


https://www.duolingo.com/profile/Someone1611

Vì mình đang xem ở bài khác thì thấy bài của bạn nên mình vào xem.


https://www.duolingo.com/profile/Trung_Nghia99

Hờ hờ, tưởng vĩnh viễn không ai thấy bài này nữa chứ hahaha


https://www.duolingo.com/profile/Someone1611

Mail của duolingo là gì, nói cho mình với


https://www.duolingo.com/profile/Someone1611

Bình luận của bot đang được duyệt bởi Someone1611


https://www.duolingo.com/profile/oajfvnihce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/dlniublhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/ajgzihhhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uznejedblx

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/wuvatzkhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/zwfchylhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/tnizxtkfyo

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uallfnkywu

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uakddmmcrd

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/mlkeyvcgbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uezshsve10

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uaacwfbflk

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/jpmyypagbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/kuvtpzlhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/snflibegbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/akmnpqofbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/qdopivpfbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/mwwzramhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/zzhmzedgbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/hfnybzcgbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uzlzhcouql

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/plixrtpfbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/fekpvxlhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/tmwjgbvvyo

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uabhtuxedo

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/rmbpxflhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/tnneobzcyo

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uakcidatbz

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/qfxedxpfbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/hsfacpofbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/ubbdeonf10

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/ikstgfdgbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/rcwxbvpfbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/cbujablfbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/wsangtpfbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/padulnihce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/tmvdrtbnyo

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/dzlwwzlhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/tmkzafllyo

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/kczurqofbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/jnyqrglhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/tmvhytphyo

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/ualbipoaaz

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uaaizfphoz

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/tomorjlhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/adrkyxlhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/ueyqrjgl10

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/pxpbutcgbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/tntzrbzpyo

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/dvggsvdgbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/wvlhpxlhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/hekdpylhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/ubceblda10

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/ueoufqbe10

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uakhkdurqe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/ubdnbkxo10

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/bboscpihce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/ithclcpfbe

Bạn đã bị block tự động bởi Bot-news-duo


https://www.duolingo.com/profile/Someone1611

Bạn đã bị block tự động bởi Someone1611


https://www.duolingo.com/profile/maitrungkien2007

Bạn đã bị block tự động bởi maitrungkien2007


https://www.duolingo.com/profile/nmavcuihce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/cxxeivihce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uabmtvonit

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/rqxxwjmfbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/wpsbndpfbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/poofzzdgbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/cuchjqofbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/ualfvfstfm

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/tntmslfbyo

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uznfnttwps

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/ccutiylhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/aasdybpfbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/qnxzjjagbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/xnlqvspfbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/magvopihce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/ubdqotan10

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uezyvdux10

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/ubcisnoe10

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/slkboxdgbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/shuiwvdgbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/udyieqox10

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/tntxqbydyo

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/jwknbwdgbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/tmligabtyo

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/ozsqofdgbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/tnnfjabkyo

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/umtjxtpfbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/kkawvkhhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/tmktexxpyo

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uaccupnwom

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/Someone1611

Tao thích trỏ thì tao cứ việc trỏ, mày làm gì được tao


https://www.duolingo.com/profile/ohofnqihce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uakqetebfo

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uaeajpjybw

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/tmuvedsoyo

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/tnteobcbyo

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/uakwdhcdev

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/lcohkwdgbe

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!


https://www.duolingo.com/profile/ghcpoylhce

Nghiêm cấm trỏ link của topic bị cấm trong topic thông thường!

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu