"The girl eats sugar."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงกินน้ำตาล

June 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ApiwatPaok

กินน้ำตาลกันเลยทีเดียว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย