"She appeared in my house."

แปลว่า:เธอได้ปรากฏตัวในบ้านของผม

June 13, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Bamee7

เธอได้ปรากฎตัวในบ้านของฉัน ผิดยังไง? งง!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย