"your clothes"

Translation:ka lole ou

June 13, 2019

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/RonRGB

Episode 12 of Ka Leo ʻŌiwi will help you better understand possessives in Hawaiian.

Listen and watch the Hawaiian language video from time segment [5:32] to [10:55] to understand possessives better.

Pepeke Nonoʻa He (Having/possessing something)

Poʻo………....……..……………..…...……..….Piko

(He) Thing being possessed + (ko/kā) Thing/person possessing it

He pāpale ʻulaʻula…….....…......…….ko Hina.

He pāpale ʻulaʻula ko Hina. = Hina has a red hat.

He paleʻili mākuʻe kou. = You have a brown T-shirt.

He pareu melemele koʻu. = I have a yellow pareu.

He (mau) pāpale ko kākou. = We have hat(s).

He mau meainu kā lākou ma ka pahu kula. = They have drinks in the cooler.

He mau waʻa ko nā kāne. = The men have canoes.


Pepeke Nonoʻa Me Ka Huahelu (Having/possessing A NUMBER of something)

Poʻo……….....…………………......……………….Piko

(Number) Thing being possessed + o/a) Thing/person possessing it

ʻElua waʻa…………………….…………………o nā kane.

ʻElua waʻa o nā kane. = The men have two canoes.

ʻElua pāpale o Pōmaikaʻi. = Pōmaikaʻi has two hats.

ʻEhā ʻīlio a ke keiki kāne. = The boy has four dogs.

ʻEkolu hoa o ʻIwa. = ʻIwa has three friends.

Hoʻokahi ʻanakala o ʻIwa. = ʻIwa has one uncle.

ʻElua pahu kula a nā keiki kāne. = The boys have two coolers.

Hoʻokahi ❤❤❤ uli o Hōkūalakaʻi. = Hōkūalakaʻi has one steering blade.


Pepeke Nonoʻa Me Ka Huahelu (Having/possessing A NUMBER of something)

Poʻo………………………………Piko

(Number) (o/a) Papani (Pronoun) + Thing being possessed

ʻElua……….o….................lākou waʻa.

ʻElua o lākou waʻa. = They have two canoes.

Hoʻokahi oʻu kapa moe. = I have one blanket.

ʻEkolu a kākou ʻōmole wai. = We have three water bottles.

Hoʻokahi oʻu pāpale ʻulaʻula. = I have one red hat.

ʻEkolu āna kāwele. = She has three towels.

ʻElua aʻu pahi. = I have two knives.

(link) https://youtu.be/yRNJpx4p9cQ

June 13, 2019
Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.