"They have large mouths."

แปลว่า:ปากของพวกเขาใหญ่

June 14, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sample62054

They หมายถึง พวกเขา ไม่ใช่ของพวกเขา ต้องเป็น their


https://www.duolingo.com/profile/janya369

น่าจะเป็น พวกเขามีปากใหญ่


https://www.duolingo.com/profile/SakunratTh1

พวกเขามีปากใหญ่ ต้องงี้สี แอพนี้แปลมั่วเต็มไปหมด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย