1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "คุณอ่านหนังสือและฉันอ่านหนัง…

"คุณอ่านหนังสือและฉันอ่านหนังสือพิมพ์"

แปลว่า:You read a book and I read a newspaper.

June 14, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Newz_G

ทำไมประโยคข้างหน้ามี a แต่ประโยคหลังไม่มี a คะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย