"What are you waiting for?"

แปลว่า:คุณกำลังรออะไรอยู่

June 14, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MagicstarZ

พิมพ์ถูกแต่บอกผิด อะไรกัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย