"Her skirt is yellow."

แปลว่า:กระโปรงของเธอเป็นสีเหลือง

June 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinCheewin

ผิดยังไง เขียนแบบเดียวกันเลย?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย