"I am flying with you."

แปลว่า:ฉันกำลังบินกับคุณอยู่

June 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Cryman3

พอดีลืมปีกไว้ที่บ้าน

June 15, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย