"I will help Luigi."

แปลว่า:ฉันจะช่วยเหลือลุยอิจิ

June 16, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Iyu23824

ใครจะรู้ว่าเป็นลุยอิจิ?


https://www.duolingo.com/profile/fb9I8

ลุยอิจิ คือใคร


https://www.duolingo.com/profile/linney880393

ใครลูอิจิ


https://www.duolingo.com/profile/pat528729

พ่อมึงตาย


https://www.duolingo.com/profile/GeravetSut

น้องมาริโอใช้ไหม


https://www.duolingo.com/profile/milk772468

ชื่อง่ายกว่านี้ได้มั้ย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย