"My pants"

แปลว่า:กางเกงของฉัน

June 18, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/DnGw12

ทำไมของฉันต้องเติมs คะ รบกวนผู้รู้ตอบทีนะคะ สงสัยยย


https://www.duolingo.com/profile/Pick563466

Pants มันก็เขียนงี้อยู่แล้วครับ


https://www.duolingo.com/profile/Chanich1

เพราะมันสองข้างป่ะคะเดาเอา555555


https://www.duolingo.com/profile/kaw251768

แปลถูกแล้วนะแต่ทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/kanokporn970004

กางเกง แว่นตา กล้องส่องทางไกล กรรไกร เป็นพหูพจน์เสมอ เติมs และes เสมอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย