"ใช่ เขา ขอโทษ"

แปลว่า:Yes, he is sorry.

June 19, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ChampThana

"ใช่ เขา ขอโทษ" < ควรเป็น "ใช่ เขาขอโทษ" ดีกว่านะครับ ถ้าคำตอบจะเป็น "Yes, he is sorry."


https://www.duolingo.com/profile/SayompooTa

คำว่า sorry ตัว y เป็นตัว e ได้ใหมครับ


https://www.duolingo.com/profile/ppsltns

Apologize ไม่ใช่หรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย