"ใช่ เขา ขอโทษ"

แปลว่า:Yes, he is sorry.

June 19, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ChampThana

"ใช่ เขา ขอโทษ" < ควรเป็น "ใช่ เขาขอโทษ" ดีกว่านะครับ ถ้าคำตอบจะเป็น "Yes, he is sorry."

Learn English in just 5 minutes a day. For free.
Get started