1. Forum
  2. >
  3. Topic: Hawaiian
  4. >
  5. "Keoki is 13 years old."

"Keoki is 13 years old."

Translation:He ʻumikūmākolu makahiki o Keoki.

June 23, 2019

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/RonRGB

Episode 12 of Ka Leo ʻŌiwi will help you better understand possessives in Hawaiian.

Listen and watch the Hawaiian language video from time segment [5:32] to [10:55] to understand possessives better.

Time segment [6:04]

Pepeke Nonoʻa He (Having/possessing something)

Poʻo………....……..……………..…...……..….Piko

(He) Thing being possessed + (ko/kā) Thing/person possessing it

He pāpale ʻulaʻula…….....…......…….ko Hina.

He pāpale ʻulaʻula ko Hina. = Hina has a red hat.

He paleʻili mākuʻe kou. = You have a brown T-shirt.

He pareu melemele koʻu. = I have a yellow pareu.

(Pareu: a wraparound skirt usually made from a rectangular piece of printed cloth and worn by men and women throughout Polynesia.)

He (mau) pāpale ko kākou. = We have hat(s).

He mau meainu kā lākou ma ka pahu kula. = They have drinks in the cooler.

He mau waʻa ko nā kāne. = The men have canoes.

Time segment [7:32]

Pepeke Nonoʻa Me Ka Huahelu (Having/possessing A NUMBER of something)

Poʻo……….....…………………......……………….Piko

(Number) Thing being possessed + o/a) Thing/person possessing it

ʻElua waʻa…………………….…………………o nā kane.

ʻElua waʻa o nā kane. = The men have two canoes.

ʻElua pāpale o Pōmaikaʻi. = Pōmaikaʻi has two hats.

ʻEhā ʻīlio a ke keiki kāne. = The boy has four dogs.

ʻEkolu hoa o ʻIwa. = ʻIwa has three friends.

Hoʻokahi ʻanakala o ʻIwa. = ʻIwa has one uncle.

ʻElua pahu kula a nā keiki kāne. = The boys have two coolers.

Hoʻokahi hoe uli o Hōkūalakaʻi. = Hōkūalakaʻi has one steering blade.

Note: (HE) in front of the numbers from 10 through 99 indicates amount numbers.

He kanahikukūmālima makahiki o koʻu tūtū. = [My grandpa/grandma has 75 years.] = My grandpa/grandma is 75 years old.

He iwakāluakūmākahi  peni a Kēhau. = Kēhau has 21 pens.

He  ʻumikūmāiwa moa a Kawika. = Kawika has 19 chickens.

Time segment [9:17]

Pepeke Nonoʻa Me Ka Huahelu (Having/possessing A NUMBER of something)

Poʻo………………………………Piko

(Number) (o/a) Papani (Pronoun) + Thing being possessed

ʻElua……….o….................lākou waʻa.

ʻElua o lākou waʻa. = They have two canoes.

Hoʻokahi oʻu kapa moe. = I have one blanket.

ʻEkolu a kākou ʻōmole wai. = We have three water bottles.

Hoʻokahi oʻu pāpale ʻulaʻula. = I have one red hat.

ʻEkolu āna kāwele. = She has three towels.

ʻElua aʻu pahi. = I have two knives.

Note: (HE) in front of the numbers from 10 through 99 indicates amount numbers.

He ʻumikūmākolu ou makahiki. = [You have 13 years.] = You are 13 years old.

He iwakāluakūmākahi ou makahiki. = [You have 21 years.] = You are 21 years old.

He ʻumikūmāono oʻu makahiki. = [I have 16 years.] = I am 16 years old.

(link) https://youtu.be/yRNJpx4p9cQ


https://www.duolingo.com/profile/MojaveMama

He ʻumikūmamākolu makahiki o Keoki.

is accepted.


https://www.duolingo.com/profile/Eliza727459

This generous posting doesn't explain why, when it is "you are 13" makahiki comes after "ou". But with "Keoki is 13" (same sentence structure) suddenly makahiki comes BEFORE "o Keoki." How is that right?


https://www.duolingo.com/profile/Hawaiian-German

Pronuns (ou) and proper names (Keoki) are treated differently in word order. This is why the "ou" is before the makahiki and "o Keoki" is after makahiki. Other examples: I do not like fish - 'A'ole au makemake i ka i'a. Keoki does not like fish - 'A'ole makemake 'o Keoki i ka i'a.

Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.