1. Forum
  2. >
  3. Topic: Hawaiian
  4. >
  5. "He ʻumikūmākolu makahiki o K…

"He ʻumikūmākolu makahiki o Keoki."

Translation:Keoki is 13 years old.

June 23, 2019

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/RonRGB

Episode 12 of Ka Leo ʻŌiwi will help you better understand possessives in Hawaiian.

Listen and watch the Hawaiian language video from time segment [5:32] to [10:55] to understand possessives better.

Time segment [6:04]

Pepeke Nonoʻa He (Having/possessing something)

Poʻo………....……..……………..…...……..….Piko

Head......................................................center

(He) Thing being possessed + (ko/kā) Thing/person possessing it

He pāpale ʻulaʻula…….....…......…….ko Hina.

He pāpale ʻulaʻula ko Hina. = Hina has a red hat.

He paleʻili mākuʻe kou. = You have a brown T-shirt.

He pareu melemele koʻu. = I have a yellow pareu.

(Pareu: a wraparound skirt usually made from a rectangular piece of printed cloth and worn by men and women throughout Polynesia.)

He (mau) pāpale ko kākou. = We have hat(s).

He mau meainu kā lākou ma ka pahu kula. = They have drinks in the cooler.

He mau waʻa ko nā kāne. = The men have canoes.

Time segment [7:32]

Pepeke Nonoʻa Me Ka Huahelu (Having/possessing A NUMBER of something)

Poʻo……….....…………………......……………….Piko

(Number) Thing being possessed + o/a) Thing/person possessing it

ʻElua waʻa…………………….…………………o nā kane.

ʻElua waʻa o nā kane. = The men have two canoes.

ʻElua pāpale o Pōmaikaʻi. = Pōmaikaʻi has two hats.

ʻEhā ʻīlio a ke keiki kāne. = The boy has four dogs.

ʻEkolu hoa o ʻIwa. = ʻIwa has three friends.

Hoʻokahi ʻanakala o ʻIwa. = ʻIwa has one uncle.

ʻElua pahu kula a nā keiki kāne. = The boys have two coolers.

Hoʻokahi hoe uli o Hōkūalakaʻi. = Hōkūalakaʻi has one steering blade.

Note: (HE) in front of the numbers from 10 through 99 indicates amount numbers.

He kanahikukūmālima makahiki o koʻu tūtū. = [My grandpa/grandma has 75 years.] = My grandpa/grandma is 75 years old.

He iwakāluakūmākahi  peni a Kēhau. = Kēhau has 21 pens.

He  ʻumikūmāiwa moa a Kawika. = Kawika has 19 chickens.

Time segment [9:17]

Pepeke Nonoʻa Me Ka Huahelu (Having/possessing A NUMBER of something)

Poʻo ………………………… Piko

Head ............................ center

ʻElua……….....................o lākou waʻa.

(Number) ................ (o/a) Papani (Pronoun) + Thing being possessed

ʻElua ......................... o lākou waʻa. = They have two canoes.

Hoʻokahi ................... oʻu kapa moe. = I have one blanket.

ʻEkolu ........................ a kākou ʻōmole wai. = We have three water bottles.

Hoʻokahi .................... oʻu pāpale ʻulaʻula. = I have one red hat.

ʻEkolu ......................... āna kāwele. = She has three towels.

ʻElua ........................... aʻu pahi. = I have two knives.

Note: (HE) in front of the numbers from 10 through 99 indicates amount numbers.

ʻEhia ou makahiki? = (How many years do you have?) = How old are you?

He ʻumikūmākolu ou makahiki. = [You have 13 years.] = You are 13 years old.

He iwakāluakūmākahi ou makahiki. = [You have 21 years.] = You are 21 years old.

He ʻumikūmāono oʻu makahiki. = [I have 16 years.] = I am 16 years old.

He ʻumikūmāiwa āna ʻīlio. = He/She has 19 dogs.

(link) https://youtu.be/yRNJpx4p9cQ


https://www.duolingo.com/profile/CATipton

Why is this formatted differently than "She is 13 years old"?


https://www.duolingo.com/profile/RonRGB

In Hawaiian thinking, one has a certain amount or a number of years.

(How many years do you have? I have seven years.)

= How old are you. I am seven years old .


PEPEKE NONOʻA ME KA HUAHELU

AGE (slide 8)

(Grammar Link): https://www.slideshare.net/malama777/huahelu

Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.