"I use the book."

แปลว่า:ฉันใช้หนังสือ

June 27, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mattika8

มั่วไม้หันอากาศไม่มี

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย