"I wish for a daughter."

แปลว่า:ฉันปรารถนาลูกสาวคนหนึ่ง

June 29, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Art.pongsa

พิมถูกแต่ขึ้นว่าผิดครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย