"Our shirts"

แปลว่า:เสื้อเชิ้ตของพวกเรา

June 30, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Imwhan

พิมพ์​ถูก​แล้ว​ทำไมบอกว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/Natch863776

เสื้อเชิ้ทก็ได้มั้ง ต หรือ ท มันก็พอๆกัน ปัทโถ๊ะ!


https://www.duolingo.com/profile/FonIse2

เสื้อเชิ๊ต ไม้ตรีก็ไม่ได้นะ แหม่...


https://www.duolingo.com/profile/Opoishappy

ทำไมมี s อ่า


https://www.duolingo.com/profile/Dg7J5

พิมพ์​ถูกแล้วแต่มันบอกว่าผิดค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย