"I like Friday."

แปลว่า:ฉันชอบวันศุกร์

July 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kaew694926

ฉัน​เขียน​ผิดตรงไหน​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย