"I have an average kitchen."

แปลว่า:ฉันมีห้องครัวธรรมดาห้องหนึ่ง

July 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/boss467903

รทเ ทค

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย