1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "หนึ่งบทได้กลายเป็นหนังสือเล่…

"หนึ่งบทได้กลายเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง"

แปลว่า:One chapter has become a book.

July 4, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย