https://www.duolingo.com/profile/emak02

Duolingo Dutch Story 12 HET BERICHT (Answers are posted at the end of the story)

HET BERICHT

Overview of Duolingo Dutch Stories

Names in the story
Alle namen en hun betekenissen zijn ontleend aan:/All names and their meanings are derived from: https://www.babybytes.nl/namen/Nederlandse-namen&popularity=6#results

Verteller
Henk belt zijn werkgever, Neeltje, op.

Neeltje
Hallo?

Henk
Dag Neeltje.

Henk
Ik kan vandaag …

Q1. Vul het ontbrekende zinsdeel in.
A) komen niet werken.
B) niet komen werken.
C) niet werken komen.

Neeltje
Is alles in orde?

Henk
Nee.

Henk
Ik sta buiten het kantoorgebouw.

Henk
Maar ik kan niet naar binnen.

Henk
De ingang wordt door een bord geblokkeerd.

Q2. Waarom kan Henk niet naar binnen gaan?
A) Een bord blokkeert de ingang.
B) Een ingang blokkeert het bord.
C) Hij staat voor het verkeerde kantoorgebouw.

Neeltje
Een bord? Wat voor een bord?

Henk
Een groot en ….. bord.

Q3. Vul het ontbrekende woord in
A) vindingrijk
B) melkrijk
C) kleurrijk

Neeltje
Wat staat erop?

Henk
Ik denk dat je dat zelf moet zien.

Neeltje
Ik zal uit het raam kijken.

Neeltje
Ik zie het bord, maar ik kan niet lezen wat er op staat geschreven.

Henk
Kijk goed.

Neeltje
Er staat: ‘Ik neem ontslag!’

Q4. Kies de juiste Engelse vertaling van ‘Ik neem ontslag’.
A) Let me in.
B) I quit my job.
C) I take a day off.

Neeltje
De ingang is niet geblokkeerd.

Neeltje
Jij staat met het bord in je handen!

Neeltje
Wat is er aan de hand?

Q5. Wat zegt Neeltje?
A) Where is your hand?
B) What is going on?
C) What is the sign saying again?

Henk
Dit is mijn manier om te zeggen…

Henk
IK NEEM ONTSLAG!

Neeltje
Maar…

Henk
Q5. Zet de woorden in de juiste volgorde.

vliegveld/ het /moet / naar / Ik/

Henk
Mijn vlucht naar Aruba vertrekt over een uur.

Q6. Wat gaat Henk doen?
A) Hij neemt een nieuwe baan.
B) Hij gaat op vakantie.
C) Hij gaat een huis kopen.

Henk
Nog een fijne dag gewenst!

Q7. Combineer de juiste woorden.

blocked
bord
employer
entrance
geblokkeerd
ingang
sign
today
vandaag
werkgever


ANSWERS

Q1. B) niet komen werken.

Q2. A) Een bord blokkeert de ingang.

Q3. C) kleurrijk

Q4. B) I quit my job.

Q5. Ik/moet/naar/het/vliegveld.

Q6. B) Hij gaat op vakantie.

Q7.
blocked - geblokkeerd
employer - werkgever
entrance - ingang
sign - bord
today - vandaag

July 8, 2019

0 Comments

Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.