"Họ sẽ không chạm vào bạn."

Dịch:They will not touch you.

July 8, 2019

18 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/BoFk1h

ai rảnh nt tiếng anh nâng cao trình độ không ạ


https://www.duolingo.com/profile/nhep14

trình độ của bạn theo khung tham chiếu châu Âu là bao nhiêu và một người sẽ cần 6 tháng đến một năm để nâng cao trình độ bạn nhé


https://www.duolingo.com/profile/Tun177773

wow and what do you advice for improve skill speaking in english?


https://www.duolingo.com/profile/Felix_Phuc

But I will touch them


https://www.duolingo.com/profile/MikeFan2

but i want they touch me


https://www.duolingo.com/profile/nhep14

they will not touch you


https://www.duolingo.com/profile/dxcony0w0

I will touch you with a bat infected with crona virus


https://www.duolingo.com/profile/LillyUN

i'm gonna smash right into ur face ...with a rubber gloves :v


https://www.duolingo.com/profile/Kien0905

they are not going to touch you


https://www.duolingo.com/profile/RE-NAME

When I was young my mom thau me you will ganh tem

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.