1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Họ sẽ không chạm vào bạn."

"Họ sẽ không chạm vào bạn."

Dịch:They will not touch you.

July 8, 2019

42 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/BoFk1h

ai rảnh nt tiếng anh nâng cao trình độ không ạ


https://www.duolingo.com/profile/nhep14

trình độ của bạn theo khung tham chiếu châu Âu là bao nhiêu và một người sẽ cần 6 tháng đến một năm để nâng cao trình độ bạn nhé


https://www.duolingo.com/profile/Tun177773

wow and what do you advice for improve skill speaking in english?


https://www.duolingo.com/profile/Tun177773

so, i want talk where english


https://www.duolingo.com/profile/DuyAnRanchodas

Do you mean "i want to speak English everywhere" ?


https://www.duolingo.com/profile/Felix_Phuc

But I will touch them


https://www.duolingo.com/profile/MikeFan2

but i want they touch me


https://www.duolingo.com/profile/nhep14

they will not touch you


https://www.duolingo.com/profile/dxcony0w0

I will touch you with a bat infected with crona virus


https://www.duolingo.com/profile/LillyUN

i'm gonna smash right into ur face ...with a rubber gloves :v


https://www.duolingo.com/profile/Kien0905

they are not going to touch you


https://www.duolingo.com/profile/Dookku

các bạn nhớ truy cập web này nha : https://forum.duolingo.com/comment/37842742


https://www.duolingo.com/profile/RE-NAME

When I was young my mom thau me you will ganh tem


https://www.duolingo.com/profile/NgVan_Thuan

Hello everybody! I am new learner on this Duolingo. I don't know how to use the crowns. Can anybody show me how to use them? Thank you very much in advance.


https://www.duolingo.com/profile/LillyUN

uh...when u completed some lesson's level(there are 5 level of each lessons) like "cơ bản 1" or "cơ bản 2" that u'll have some crown and...they're for notin' ¯_(ツ)_/¯


https://www.duolingo.com/profile/CngV752917

so do i ^^ i think this isn't important


https://www.duolingo.com/profile/ALAIN_2019

i need your touch!


https://www.duolingo.com/profile/Vivian.vn

They will not touch you


https://www.duolingo.com/profile/BaoLinh2004

mình nghĩ là : " They will not touching you" chứ


https://www.duolingo.com/profile/Sonth2004

sao lại là "touching"

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.