"E hīmeni kūlauna kākou!"

Translation:Let's harmonize!

July 9, 2019

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/RonRGB

(link) https://manomano.io/definition/26430

kūlauna

[MK] 1 vs

In harmony, in music. Kūlauna ka hīmeni ʻana o lākou. Their singing is in harmony. E hoʻolohe kākou i nā leo kūlauna. Let’s listen to the harmonizing parts. Comb. kū + launa. See hoʻokūlauna. Hīmeni kūlauna like. To sing in harmony.

July 9, 2019
Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.