"She is my future wife."

แปลว่า:เธอคือภรรยาในอนาคตของผม

July 9, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ThongchadC

เธอคือภรรยาของผมในอนาคต

July 9, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย