"I need it by tomorrow."

แปลว่า:ฉันต้องการมันวันพรุ่งนี้

July 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sunisa316783

Buy กับ by ค่ะ งง


https://www.duolingo.com/profile/unOJ14

เหมือนว่า it จะเป็น itsนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/ChaiyoKumu

It ทำไมมีเสียง ss


https://www.duolingo.com/profile/VepanJawPa

มีหรอครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย