"I am from Germany."

แปลว่า:ฉันมาจากประเทศเยอรมัน

July 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chonlyo

ภาษาไทยใช้ประเทศเยอรมนีเด้ออออ ต้องถูกสิ


https://www.duolingo.com/profile/CaptainHac

เยอรมันนี กระแสดีจริงๆ


https://www.duolingo.com/profile/Boy564793

ประเทศเยอรมันนีไม่ได้เหรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/SechMerqui

ภาษาไทยต้องใช้เยอรมันนีนะ


https://www.duolingo.com/profile/ChakritT

ตามหลักแล้วต้องใช้ชื่อประเทศ "เยอรมนี" ครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย