"I am from Germany."

แปลว่า:ฉันมาจากประเทศเยอรมัน

July 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Boy564793

ประเทศเยอรมันนีไม่ได้เหรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/chonly6

ภาษาไทยใช้ประเทศเยอรมนีเด้ออออ ต้องถูกสิ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย