"I have blue eyes."

แปลว่า:ฉันมีตาสีฟ้า

July 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wKUB5

i have black magician

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน