"July"

แปลว่า:กรกฎาคม

July 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/C4Dd7

คำถาม​ July ฉันตอบ​ กรกฏาคม​ ผิดตรงไหน​ ใครสับสน​คะ​.. จะให้ตอบว่าอะไรคะถึงจะถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย