1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ฉันได้มาถึงโรงแรมในเมืองนั่น…

"ฉันได้มาถึงโรงแรมในเมืองนั่นแล้ว"

แปลว่า:I had arrived at the hotel in the city.

July 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

เมืองนั้น = that city


https://www.duolingo.com/profile/mkdsmd

โง่มาก


https://www.duolingo.com/profile/itswitchakorn

15/11/20 ยังเป็น the city อยู่


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

What about "I arrived at the hotel in that city"?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย