1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ฉันได้มาถึงโรงแรมในเมืองนั่น…

"ฉันได้มาถึงโรงแรมในเมืองนั่นแล้ว"

แปลว่า:I had arrived at the hotel in the city.

July 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

เมืองนั้น = that city

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย